Google Search Console ra mắt công cụ xóa URL mới

Công cụ mới cho phép tạm thời chặn URL hiển thị trong kết quả tìm kiếm, hiển thị nội dung lỗi thời cũng như nội dung được lọc bởi SafeSearch.

Google vừa ra mắt một công cụ loại bỏ URL mới trong Google Search Console. Công cụ này có ba chức năng: (1) cho phép tạm thời ẩn URL hiển thị trong tìm kiếm của Google, (2) hiển thị nội dung nào không có trong Google vì là "nội dung lỗi thời" và (3) cho biết URL nào của bạn đã được lọc bởi Bộ lọc nội dung người lớn - SafeSearch.

Cách truy cập công cụ xóa URL mới

Bạn có thể truy cập công cụ này bằng cách vào Google Search Console, dưới menu "Index", click nhãn " Removals ".

Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp bằng đường dẫn: https://search.google.com/search-console/removals sau đó chọn một trang web mà mình quản lý.

Xóa URL tạm thời (Temporary Removals)

Google cho phép bạn xóa URL đang hiển thị trong kết quả tìm kiếm một cách nhanh chóng thông qua Google Search Console. Đây là một tính năng không mới trong Search Console cũ (Google Webmaster Tools) và hiện đã được cập nhật trong phiên bản mới. Việc xóa tạm thời không thực sự xóa URL của bạn khỏi chỉ mục của Google; thay vào đó, nó chỉ ẩn URL khỏi kết quả tìm kiếm trong khoảng sáu tháng. Bạn vẫn sẽ cần chặn URL vĩnh viễn trong tương lai bằng các phương pháp đã biết như: sử dụng trang 404, robots.txt hoặc các phương pháp khác.

Google cung cấp cho bạn hai hình thức loại bỏ URL:

  • Xóa URL tạm thời (temporary remove URL): URL sẽ được ẩn khỏi kết quả tìm kiếm của Google trong khoảng sáu tháng và xóa bản sao của trang được lưu trong bộ nhớ cache.
  • Xóa URL khỏi bộ nhớ cache (clear cached URL): Giữ URL trong kết quả tìm kiếm, xóa dữ liệu snippet và bản sao lưu trang trong bộ nhớ cache cho đến khi trang được thu thập lại.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình Temporary Removals:

Cửa sổ gửi yêu cầu xóa URL(s) trong giao diện mới:

Nội dung lỗi thời (Outdated Content)

Phần nội dung lỗi thời cung cấp thông tin về các yêu cầu xóa được thực hiện thông qua Công cụ xóa nội dung lỗi thời (Remove Outdated Content tool) - công cụ có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai để cập nhật thông tin không còn hiện diện trên một trang nhưng vẫn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Bạn có thể xem lịch sử của tất cả các yêu cầu cập nhật hoặc xóa kết quả Tìm kiếm Google đã lỗi thời cho trang web của bạn đã được thực hiện bằng Công cụ xóa Nội dung lỗi thời trong 6 tháng qua ở đây.

Đây là một ảnh chụp màn hình:

Bộ lọc tìm kiếm an toàn (SafeSearch)

Phần này sẽ hiển thị nội dung nào trên website của bạn được báo cáo là nội dung người lớn. Người dùng Google có thể báo cáo các URL cụ thể chỉ dành cho người lớn đến Google bằng công cụ đề xuất Tìm kiếm an toàn. Các URL được gửi bằng công cụ này sẽ được xem xét và nếu Google cảm thấy rằng nội dung này nên được lọc khỏi kết quả Tìm kiếm an toàn, các URL này sẽ được gắn thẻ là nội dung người lớn.

Thông thường như trước đây, rất khó để các SEOer và quản trị web biết nội dung nào của họ đã bị xóa do SafeSearch. Vì vậy, công cụ này sẽ giúp truyền tải điều đó.

Dưới đây là một ảnh chụp màn hình của công cụ này

Lý do chúng ta nên quan tâm

Công cụ này cung cấp cho các SEOer, các nhà quản trị website, chủ sở hữu trang web và những người khác không chỉ nhanh chóng xóa nội dung khỏi tìm kiếm của Google mà còn xem lý do tại sao một số nội dung bị xóa do yêu cầu của bên thứ ba. Từ đó, bạn có thể thực hiện hành động để cố gắng không chỉ bỏ chặn các yêu cầu xóa nội dung đã thực hiện mà cả các yêu cầu của bên thứ ba do nội dung lỗi thời hoặc do lọc Tìm kiếm an toàn (SafeSearch).

Tổng hợp SearchEngine

Bạn thấy bài viết này hữu ích chứ? - Hãy tham gia vào Diễn đàn Marketing để cùng thảo luận & chia sẻ kiến thức nhé!!!

About Author