Rich Results

1
Google vừa thông báo cập nhật tính năng mới trong Search Console: bây giờ bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu Rich Results của sản phẩm đang hoạt động trên trang tìm kiếm. Rich Results là gì? Ngày 19/12/2017 thuật ngữ "Rich Results" là một tên gọi mới được Google dùng để gọi tất cả các…