tài liệu marketing

1
Giá trị của thương hiệu là hiện giá (NPV) của tất cả các khoản thu nhập kỳ vọng của thương hiệu trong tương lai, chiết khấu tại mức tỷ suất chiết khấu thương hiệu. Quá trình tính toán NPV bao gồm cả giai đoạn dự báo và giai đoạn sau đó, phản ảnh khả năng của thương hiệu trong việc liên tục tạo ra…
0
Kế hoạch marketing phải rõ ràng súc tích và là tài liệu đã được cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn thực hiện kế hoạch marketing cho doanh nghiệp. Nó nên tập trung vào mục tiêu marketing và cách làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó. Dù công ty bạn cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, kế hoạch marketing…
0
Có rất nhiều cách thức tiếp thị cho bất động sản cần bán, qua đây chúng ta sẽ nghiên cứu về một trong những cách thức tiếp thị rất hiệu quả trong thực tế liên quan đến bất động sản. Tóm tắt nội dung: 1. Cách thức tiếp thị bất động sản 2. Trưng bày bất động sản 3 Các chiến lược quảng cáo 4.…