luận văn marketing

0
Đi sâu vào phân tích hoạt động PR của Unilever sẽ giúp ta có được cái nhìn tổng quan nhất về những thành công và hạn chế của tập đoàn này trong việc quan hệ với công chúng, qua đó rút ra bài học bổ ích cho các doanh nghiệp Việt Nam.Ngày nay, tại thị trường Việt Nam, đã có rất nhiều doanh nghiệp ý…
0
Xây dựng kế hoạch Marketing cho công ty TNHH nhà nước MTV điện cơ Thống Nhất (VINAWIND) Xây dựng Kế hoạch Marketing là một vấn đề hết sức phức tạp, đòi hỏi phải tính đến các vấn đề thuận lợi và khó khăn bên trong và bên ngoài trên cơ sở chiến lược marketing đã đề ra của công ty sao cho hoạt động…