Đổi tên miền website với công cụ di chuyển mới của Google Search Console

Google đang triển khai các tính năng mới cho công cụ "thay đổi địa chỉ web" có trong Search Console để hỗ trợ thêm cho người dùng khi cần thay đổi tên miền.

đổi tên miền website trong Google Search Console

Công cụ "thay đổi địa chỉ web" trong Search Console cho phép chủ sở hữu website thông báo cho Google khi trang web chuyển từ tên miền này sang một tên miền khác. Nó cũng có thể sử dụng khi di chuyển trang web từ subdomain sang tên miền khác.

Khi Google được thông báo về việc thay đổi tên miền, nó sẽ bắt đầu ưu tiên thu thập dữ liệu và lập chỉ mục cho tên miền mới dựa trên (dữ liệu) tên miền cũ. Gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ cũng sẽ báo cho Google tín hiệu chuyển tiếp từ tên miền cũ sang tên miền mới.

Để làm cho công cụ này hữu ích hơn nữa cho chủ sở hữu trang web, Google đang thêm các tính năng mới sau đây.

Xác thực chuyển hướng

Yếu tố chính của bất kỳ hoạt động thay đổi tên miền nào là thiết lập chuyển hướng 301 từ các URL cũ sang các URL mới.

Bây giờ, những cập nhật mới từ công cụ "thay đổi địa chỉ web" sẽ xác thực các đích đến thay thế cho 5 URL hàng đầu của trang web.

xác thực chuyển hướng

Như được hiển thị trong hình trên, Search Console sẽ cho biết rõ rằng liệu chuyển hướng từ URL cũ sang URL mới có hợp lệ hay không. Nếu đích chuyển hướng được tìm thấy là hợp lệ, bạn có thể xác nhận việc di chuyển với Google ngay tại đây.

xác nhận chuyển hướng

Nhắc nhở trên màn hình

Sau khi yêu cầu thay đổi địa chỉ được gửi, Google Search Console sẽ nhắc bạn về điều đó bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào bảng điều khiển của tên miền di chuyển hoặc tên miền đích.

nhắc nhở chuyển domain

Google khuyến cáo rằng có thể mất tới 180 ngày để hoàn tất yêu cầu thay đổi địa chỉ. Có lẽ, lời nhắc mới sẽ được hiển thị trong suốt tiến trình.

Chú ý rằng "công cụ thay đổi địa chỉ" trong Search Console chỉ là một phần của quy trình thay đổi tên miền. Như đã đề cập, trước khi sử dụng công cụ này, chủ sở hữu trang web nên triển khai chuyển hướng 301 cho trang chủ cũng như tất cả các trang gốc.

Nguồn: Google Webmasters


About Author