logo

1
Đổi logo chưa bao giờ là quyết định dễ dàng, đặc biệt là với các thương hiệu lớn và lâu đời thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều, và câu chuyện đổi logo GAP sau đây là một minh chứng cho điều đó. Một ngày đầu tháng 10 năm 2010, logo mới của GAP xuất hiện theo một cách đầy bất ngờ và nhanh chóng…