Google Discover

0
Google Discover cung cấp cho người dùng một cách tìm kiếm khác biệt. Thực tế, nó không phải là một tìm kiếm theo kiểu truyền thống - mà là một cách khám phá nội dung mà phù hợp với sở thích và quan tâm của bạn. Nó đề xuất nội dung mới dựa trên hoạt động tìm kiếm của bạn và tương tác với ứng dụng…