Cuộc chiến giành thị phần bán lẻ

Do nhiều yếu tố tác động nên thị trường bán lẻ nước ta trong năm qua đã có sự tụt dốc so với các năm trước. Theo dự báo, thị trường bán lẻ Việt Nam phải mất nhiều năm nữa…