Các mô hình định giá thương hiệu (p.2)

Không giống như những tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, bất động sản, hiện tại không có thị trường nào giao dịch thương hiệu để có thể đưa ra mức giá so sánh. Vì vậy, để…
Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu (p.1)

“Nếu phải chia tách doanh nghiệp, tôi sẽ nhường cho bạn toàn bộ bất động sản, tôi sẽ chỉ lấy thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa, chắc chắn tôi sẽ lời hơn bạn”- John Stuart, Chairman of Quaker (ca.…
Cẩn trọng với các ý nghĩa khi đặt slogan

Các doanh nghiệp thường thích có những slogan thật hay để nhanh chóng lưu hình ảnh doanh nghiệp vào tâm trí khách hàng. Nhưng đôi khi, những slogan được dày công sáng tạo đó lại dẫn đến những… suy diễn…
Chiến lược thương hiệu: dẫn đầu bằng cách đi sau

Người dẫn đầu có thật sự sở hữu nhiều lợi thế không? Có rất nhiều nghiên cứu hàn lâm về vị thế dẫn đầu và những người làm marketing luôn tìm cách cạnh tranh thông qua cải tiến vốn giống…
Quan hệ giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu nhánh

Trong suốt quá trình phát triển cơ cấu quan hệ thương hiệu cho một khách hàng trong lĩnh vực bất động sản, các chuyên gia về thương hiệu nhận thấy hầu hết các thương hiệu nhánh của họ đều liên…