Chiến lược giá thấp liệu có hiệu quả?

Khi nền kinh tế bị khủng hoảng, sức mua giảm sút thì các doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng chiến dịch tạo ra sản phẩm được khẳng định là cao cấp nhưng có bảng giá thấp. Liệu đó có…