3 việc CEO cần phải tự làm khi khởi nghiệp

Posted
By lanchau

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, những đầu mục công việc của CEO luôn nhận được sự chia sẻ từ những thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên, cũng có những việc không nên ủy quyền cho bất kỳ ai.

1. Gọi vốn

Đây là điều mà CEO không thể nhờ các thành viên khác làm hoặc ủy quyền cho họ. Bởi tâm lý của nhà đầu tư thường muốn liên hệ trực tiếp với nhà sáng lập. Quá trình đầu tư luôn liên quan đến quyền lợi của cả 2 bên, đối với khởi nghiệp là vốn để phát triển còn với nhà đầu tư là cổ phẩn của doanh nghiệp khởi nghiệp (thông thường là 10%). Do vậy, để chắc chắn rằng tiền của mình có thể tạo ra lợi nhuận, nhà đầu tư phải làm việc trực tiếp với các CEO để nắm được khả năng và tầm nhìn phát triển của họ.

ceo khởi nghiệpCEO khởi nghiệp cần phải tự làm 3 điều cơ bản nêu trên.

2. Giữ mối quan hệ với nhà đầu tư

Khởi nghiệp không nên nhầm lẫn việc giữ mối quan hệ với nhà đầu tư đồng nghĩa với việc gây vốn. Đây là 2 việc hoàn toàn khác nhau, gọi vốn là hành động thực tế huy động tiền mặt trong khi quan hệ với nhà đầu tư là tất cả những cuộc gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi, email với giới đầu tư mà không chỉ giới hạn với nhà đầu tư của mình. Phát triển doanh nghiệp là chặng đường dài và các CEO cần có chiến lược dài hơi về vốn, việc mở rộng và giữ mối quan hệ mật thiết với các nhà đầu tư khác nhau sẽ tăng uy tín của CEO và hỗ trợ rất nhiều trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư tiếp theo.

3. Xây dựng văn hóa công ty

Văn hóa công ty là tất cả những điều liên quan đến quy trình làm việc, giao tiếp v.v.. của mọi người trong một công ty. Đây là vấn đề quan trọng để tạo nên một doanh nghiệp phát triển. Thông thường, gần như toàn bộ văn hóa công ty tạo ra bởi những người lãnh đạo bởi họ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong công ty. Do đó, các CEO khởi nghiệp cần tạo ra những quy trình làm việc hiệu quả và hướng mọi người trong công ty đến những điều tích cực nhất. Dần dần, một văn hóa tích cực sẽ hình thành và tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp.

(Theo ICTNews)

About Author