Google Search Console thêm bộ lọc kết quả sản phẩm vào báo cáo hiệu suất

Google vừa thông báo cập nhật tính năng mới trong Search Console: bây giờ bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu Rich Results của sản phẩm đang hoạt động trên trang tìm kiếm.

Rich Results là gì?

Ngày 19/12/2017 thuật ngữ “Rich Results” là một tên gọi mới được Google dùng để gọi tất cả các kết quả đặc biệt hoặc các tính năng mới trên bảng kết quả tìm kiêm bao gồm: rich snippets, rich cards và enriched results.

Và mới đây, Google đã thêm các bộ lọc mới vào báo cáo hiệu suất trong Search Console để cho bạn thấy kết quả hiển thị sản phẩm hoạt động tốt như thế nào trong tìm kiếm. Google hiện nắm bắt và hiển thị dữ liệu về lượng click và lượt hiển thị khi rich results hiện nhiều kết quả dựa trên việc bạn sử dụng các đánh dấu rich results cho sản phẩm.

Xem báo cáo

Tìm dữ liệu này dưới dạng báo cáo hiệu suất bằng cách nhấp vào “search appearance” và sau đó chọn “product results”. Bạn sẽ thấy các dữ liệu nhấp chuột và hiển thị và có thể thêm phân đoạn theo thiết bị, địa lý và truy vấn.

Nó trông như thế nào

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của báo cáo:

Google search console product results

Rich result của sản phẩm là gì?

Dưới đây là một ảnh chụp màn hình về rich results của sản phẩm, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong tài liệu của nhà phát triển. Rich results của sản phẩm thường hiển thị theo xếp hạng sản phẩm, giá cả, tồn kho sẵn có và một số thông tin mô tả. Lưu ý rằng rich results của sản phẩm không hề mới trong cộng đồng digital marketing và cụ thể là cộng đồng SEO.

product rich result
Một ví dụ về rich results của sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của Google.

Tại sao chúng ta cần quan tâm?

Càng nhiều dữ liệu càng tốt cho SEOer và các nhà xuất bản; điều này cung cấp cho chúng ta nhiều dữ liệu chi tiết hơn về tác động của việc thêm đánh dấu rich results của sản phẩm vào các website. Google nói điều này sẽ cho bạn thấy có bao nhiêu lưu lượng truy cập đến từ các trải nghiệm với rich results như giá cả, tồn kho sẵn có cũng như cách mà lưu lượng mua sắm thay đổi theo thời gian, và các truy vấn tìm kiếm mua sắm mà website được hiển thị.

Q.D – ClbMarketing (dịch và biên soạn)

Bạn thấy bài viết này hữu ích chứ? – Hãy tham gia vào Diễn đàn Marketing để cùng thảo luận & chia sẻ kiến thức nhé!!!

Đọc thêm


Comment (1)

  1. thời tiết Th11 24, 2019

Leave a Reply

+ 78 = 79