• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

mu sap Alpha test 25/5, 26/5, 27/5Open Beta 28/5/2013

#1
[FONT=&quot]Mu-Haiphong.us- Server Càn Long, mu mới ra tháng 5, tháng 6/2013. Alpha test 25/5, 26/5, 27/5 - Open Beta 28/5/2013 [/FONT]

MU H[FONT=&quot]Ả[/FONT]I PHÒNG 2 - THIÊN M[FONT=&quot]Ệ[/FONT]NH CÀN LONG
KHÔNG BÁN Đ[FONT=&quot]Ồ[/FONT] FULL
Alpha test game
9h00 ngày 25/5/2013

Alpha test Công thành đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n
19h00 ngày 27/5/2013
l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT]c 65k point. 2 t[FONT=&quot]ỉ[/FONT] zen - 1trieu Gcoin


Chính Th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c Open Game

14h00 phút ngày 28/5/2013

T[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng 10 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n reset - 3000 point - 50tr zen.

MU-HAIPHONG.US
[FONT=&quot]Ả[/FONT]o [FONT=&quot]ả[/FONT]nh - RF full b[FONT=&quot]ả[/FONT]ng master


==============================================================================
INFORMATION


[FONT=&quot][[/FONT]B]Trang Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT]: http://mu-haiphong.us[/B]
Di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Đàn: http://mu-haiphong.us/diendan
Phiên B[FONT=&quot]ả[/FONT]n : Season 6 Part 5 Full Official.
Exp : x999 (AlphaTest), x350 (Open chính th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c)
Drop : 30% (AlphaTest), 30% (Open chính th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c)
Đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n : 1Gbps.
Data Center : VDC
Anti Hack : Antihack 99%
Game Server : Titan TechChào các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n,

MU-HAIPHONG.US đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ư[/FONT] k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng cùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ế[/FONT] ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ẽ[/FONT] và s[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i mang tính tích c[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đánh d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ngo[FONT=&quot]ặ[/FONT]c l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n cho s[FONT=&quot]ự[/FONT] phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a MU Online trong năm 2013.

Sau đây là s[FONT=&quot]ơ[/FONT] l[FONT=&quot]ượ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] tính năng n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a MU-HAIPHONG.US:

NEW ITEM
C[FONT=&quot]ậ​
p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t thêm 2 H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng wing 4 và wing 2.5 pro.

C[FONT=&quot]ập nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t thêm 2 Set Item và vũ khí m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cho Rage Fighter và Sumonner. Cùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 25 Set Item th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. [/FONT]


[/FONT]NEW SYSTEM
H[FONT=&quot]ệ​
th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng M[FONT=&quot]ở[/FONT] R[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng Hòm đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] chung và hòm đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] cá nhân giúp tăng thêm kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng l[FONT=&quot]ư[/FONT]u tr[FONT=&quot]ữ[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]c.
H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng Cash Shop là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t c[FONT=&quot]ử[/FONT]a hàng mini, bán nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT] và mang nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tính năng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] mua tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p trong game.​


[/FONT]
WEBSITE MANAGEMENT
S[FONT=&quot]ử​
d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n NBB v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tính năng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT]: B[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] tài kho[FONT=&quot]ả[/FONT]n b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng IP, Reset đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m Master, Chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n kho[FONT=&quot]ả[/FONT]n ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n t[FONT=&quot]ệ[/FONT] Online, B[FONT=&quot]ả[/FONT]ng x[FONT=&quot]ế[/FONT]p h[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n,... Cùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u s[FONT=&quot]ự[/FONT] ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p trình s[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n: Đua top Vinh D[FONT=&quot]ự[/FONT],...


[/FONT]


Hãy nhanh tay, cùng loan tin t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình, cùng qu[FONT=&quot]ả[/FONT]ng cáo t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n bè khác đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có thêm nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui, và đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng quên đăng kí ngay tài kho[FONT=&quot]ả[/FONT]n và tham gia Alpha Test đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m các tính năng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i và tham gia các s[FONT=&quot]ự[/FONT] ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i MU-HAIPHONG.US.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
125,322
Bài viết
147,072
Thành viên
175,762
Thành viên mới nhất
NarkerTewbil

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress