• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Học kế toán thuế: "Các sai phạm và các tổn thất về kinh tế trong qu

#1
H?c k? toán thu? ? đâu t?t <http://censtaf.edu.vn/>? CENSTAF liên tục đào tạo các khóa đào t?o k? toán thu? <http://censtaf.edu.vn/dao-tao-ke-toan-thue/c-e/p-1.aspx> chuyên sâu trong các loại hình doanh nghiệp. Khóa học "Các sai phạm và những tổn thất về kinh tế trong quản lý thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN" đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong quá trình quyết toán thuế.

Năm 2011, 2012 là năm rất nhiều các đạo luật mới, trong đó có các luật thuế mới rất quan trọng đến mỗi Doanh Nghiệp và người dân đó là: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân,...và để thực hiện luật quản lý thuế được tốt nhất, Nhà nước ngày càng tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thanh - kiểm tra thuế ở các DN đối với việc thực hiện 3 luật thuế trên. Trong hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam: Thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN được coi là 3 đạo luật thuế khổng lồ vì chúng có số thu rất lớn trong tổng thu NSNN và có ảnh hưởng trực tiếp đến DN và NLĐ. Nguồn thu từ 3 sắc thuế này lấy từ đâu? Chủ yếu là ở Doanh nghiệp hay người dân? Câu trả lời là thuế GTGT thì do người tiêu dùng cuối cùng (doanh nghiệp và người dân) chịu và doanh nghiệp chỉ là người nộp hộ. Vậy các DN phải hiểu luật thuế này như thế nào để việc “nộp hộ” không bị sai mà lại bị “nộp thật” từ túi tiền DN mình do việc Giám đốc và kế toán xác định sai nên bị xử phạt sau thanh tra. Còn thuế TNDN, thuế TNCN thì ai phải chịu khoản thuế này? Sắc thuế này tại sao lại cực kỳ “hà khắc” trong kê khai, quyết toán đối với DN (ông chủ và NLĐ) vậy? Vì sao| các đoàn thanh tra lại rất “nghiêm khắc” khi thanh-kiểm tra quyết toán các đạo luật thuế này đối với cộng đồng DN và cá nhân có thu nhập cao tại Việt Nam?. Vì là thuế trực thu nên thuế TNDN và thuế TNCN đánh trực tiếp vào “túi tiền” của ông chủ - người sở hữu DN và NLĐ có TN cao trong DN, đó chính là lợi nhuận mà DN hay là thu nhập của NLĐ làm ra trong suốt một năm trời thậm chí có DN kinh doanh bị “lỗ thật” trong sổ sách kế toán nhưng khi đoàn thanh tra về kiểm tra lại “lãi nhiều” sau khi thanh tra quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN cuối năm, DN bị truy thu và bị xử phạt hàng chục, hàng trăm triệu ở các DN nhỏ, thậm chí bị phạt lên đến hàng tỷ, hàng chục tỷ ở các DN lớn (DNNN và các Tập đoàn, Tcty) do tính toán, kê khai và quyết toán sai 2 đạo luật thuế này.

Vậy làm thế nào để “bảo vệ” và “tiết kiệm” những khoản “lợi nhuận hay thu nhập” mà suốt cả 1 năm trời DN và NLĐ vất vả làm ra lại không bị “mất thuế” vì bị phạt do hiểu sai luật mà lại còn “được thuế” hay “tiết kiệm thuế” vì hiểu và làm đúng luật thuế để từ đó giúp DN xây dựng được 1 “phương pháp giải trình và quản trị thuế năm 2013 hiệu quả” nhằm tạo ra được nhiều lợi ích nhất cho DN mình trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt (sản phẩm, công nghệ, con người được đào tạo bài bản và qui trình quản lý,…) như hiện nay.

Để giúp các DN quản trị, quyết toán thành công 3 đạo luật thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN và thuế TNCN năm 2011 với các đoàn thanh - kiểm tra thuế các cấp và phòng ngừa, hạn chế tối đa các “rủi ro-sai phạm đang mắc phải” khi hàng loạt các chính sách thuế mới của Nhà nước liên tục thay đổi và để nhằm tránh được những tổn thất về kinh tế xảy ra đối với các DN và NLĐ, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo cán bộ và Tư vấn Tài chính-Kế toán-Thuế (CENSTAF) thuộc CENSTAF GROUP - Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VCTA), tổ chức có uy tín hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội và cả nước về đào tạo nghề kế toán thuế thực tế chuyên sâu, đào tạo kế toán trưởng, đào tạo thực hành kế toán tổng hợp, thực hành kế toán máy, thực hành kế toán thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế.
I. Nội dung khóa h?c k? toán thu? <http://censtaf.edu.vn/hoc-ke-toan-thue/c-e/p-1.aspx>:

PHẦN I - CÁC SAI PHẠM VÀ NHỮNG TỔN THẤT VỀ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 20012-2013

1. Rủi ro về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với TSLĐ và TSCĐ theo luật thuế mới 2012 (Các bài tập tình huống ứng dụng và các giải pháp quản lý hiệu quả tránh sai phạm trong DN, vận dụng lý thuy?t k? toán <http://censtaf.edu.vn/ly-thuyet-ke-toan/c-e/p-1.aspx>, các thông tư nghị định chính sách thuế mới nhất, các đạo luật để xử lý tình huống)?
2. Rủi ro về xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế TNDN đối với các loại SP, HH, DV, CTXL năm 2011 (Các BT tình huống ứng dụng và các giải pháp quản lý thuế hiệu quả tránh sai phạm bị xử phạt nhiều trong các loại hình DN)?
PHẦN II - CÁC SAI PHẠM VÀ NHỮNG TỔN THẤT VỀ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ CPSXKD TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2013
1. Chi phí kế toán là gì? Chi phí thuế là gì? Chúng khác nhau như thế nào thông qua các chế độ, chính sách của Nhà nước? Việc khác nhau đó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác Quyết toán thuế cuối năm 2013 không? ảnh hưởng bị xử phạt hành chính và hình sự như thế nào?
2. Các nguyên tắc xác định chi phí được trừ và chi phí không được trừ năm 2013: Cơ sở để quản lý chi phí SXKD 2013 hiệu quả?
3. Chi phí khấu hao Tài sản cố định (Cách xác định chi phí khấu hao như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp khấu hao TSCĐ như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2013?
4. Chi phí NVL, hàng hóa sử dụng trong SXKD (Cách xác định chi phí NVL, hàng hóa như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2013?
5. Chi phí tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn,... (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2013?
6. Chi phí tiền phụ cấp ăn ca, xăng xe, điện thoại, phụ cấp tàu xe,... (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xuất toán trong quyết toán thuế TNDN 2013?
7. Chi phí công tác phí trong và ngoài nước, chi phí lãi vay, CP chênh lệch tỷ giá, CP trích lập dự phòng, CP tiêu thụ hàng hóa, chi phí thuế, v.v ... (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ trong QT thuế TNDN 2013?
PHẦN III - CÁC SAI PHẠM VÀ NHỮNG TỔN THẤT VỀ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ THUẾ TNCN NĂM 2013
1. Thanh-kiểm tra về việc xác định đối tượng nộp thuế TNCN? (Các bài tập tình huống để hiểu sâu và vận dụng tốt, hiệu quả trong thực tế quản lý thuế TNCN 2013?)
2. Thanh-kiểm tra về viêc áp dụng biểu thuế TNCN? Cách vận dụng biểu thuế như thế nào cho hiệu quả đối với các khoản thu nhập của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú?
3. Thanh-kiểm tra việc Giảm trừ gia cảnh trong doanh nghiệp như thế nào? Mức giảm trừ là bao nhiêu? Thế nào là người phụ thuộc được trừ khi tính thu nhập tính thuế TNCN?Thủ tục để chứng minh là người phụ thuộc như thế nào? (Các bài tập tình huống để hiểu sâu và vận dụng tốt, hiệu quả trong thực tế?)
4. Thanh-kiểm tra việc tính toán, kê khai và quyết toán thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế năm 2013, các giải pháp quản lý thuế TNCN 2013 hiệu quả đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú như thế nào đối với các khoản thu nhập từ: tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, đầu tư chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; ... ? (rất nhiều tình huống thực tế sai phạm về thuế TNCN 2013 mà các DN đang mắc phải để từ đó giúp cho các học viên hiểu sâu và vận dụng tốt, hiệu quả trong quản lý thuế tại DN mình tránh được các sai phạm về hành chính và hình sự đang xảy ra hiện nay?).
II.Giảng viên khóa h?c k? toán <http://censtaf.edu.vn/hoc-ke-toan/c1/p-1.aspx> thuế:
Tiến sỹ Trần Huy Hoàng - TGĐ CENSTAF GROUP (Thành viên Hội tư vấn Thuế Việt Nam - chuyên gia cao cấp về đào tạo thực tế, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thuế; d?ch v? thu? <http://censtaf.edu.vn/Dich-vu-thue/c-e/p-1.aspx>, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán thuế của CENSTAF GROUP).
III. Phương pháp giảng dạy khóa h?c k? toán thu? <http://censtaf.edu.vn/sitemap.aspx>:
Học theo phương pháp tư duy năng động, hiểu kỹ để quản lý tốt và hiệu quả nhất. Được truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp qua các cuộc thanh tra - kiểm tra thuế và đối thoại trực tiếp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc của DN và học viên về những vướng mắc mà các DN đã, đang và sẽ mắc phải trong quản lý thuế năm 2013.
Chi tiết về khoá học xin vui lòng liên hệ!
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ ( CENSTAF )

Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.
Mr. Hiền: Tel: 04. 3 776 2204 - 0977 099 088
CENSTAF - ĐÀO TẠO ĐI TỚI ĐỨC TÀI!
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
115,973
Bài viết
137,248
Thành viên
173,692
Thành viên mới nhất
Tariowews

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress