• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Hành trình đến với năng lượng xanh

#1
Tính cho đến nay, Máy bơm ebara gần nhu' mọi hoạt động thương mại trong nền kinh tế thế giới đều phụ thuộc vào dẩu và các nguồn năng lượng hóa thạch khác. Chúng ta trổng trọt nhờ các loại phân bón và thuốc tru sâu có nguồn gốc hóa dầu. Háu hết các vật liệu xây dựng của chúng ta như xl măng và nhựa đéu làm từ các nguyên liệu hóa thạch, cùng như phẩn lớn các loại thuốc. Quán áo của chúng ta hầu hết được làm từ các loại SỢI tổng hợp hóa dáu. Hoạt dộng giao thông, điện, nhiệt và ánh sáng cùa chúng ta cùng đéu dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta đa xây dựng một nén văn minh nhờ vào việc khai thác nguồn dự trữ carbon từ Thời kỳ Carbon. Tuy nhiên, cuộc khùng hoàng dấu mò năm 1973, kéo theo sự sụp đổ cùa nhléu nén kinh tế đa gióng hól chuông cành báo đấu tiên vế việc nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dẩn suy tàn và cạn kiệt. Mặc dù vậy, việc khai thác vô độ nguồn nhiên liệu không tál tạo này vẫn ebara water pump catalog được tiến hành dẫn đến sự khan hiếm vé năng lượng tiếp tục tạo ra nhũng cuộc khùng hoàng kinh tế, và thêm nữa dl kèm VỚI dó là các sự cố trong khl khai thác như việc tràn dẩu đa phá hủy nhũng môi trường sống quý giá và nhạy càm. Thàm họa môi trường là một lờl nhác nhờ dau đớn rằng trong sự tuyệt vọng dể glũ cho guóng máy kinh tế hoạt động, chúng ta ngày càng sần sàng thực hiện nhũng dự án mạo hiểm dể tìm kiếm nhiên liệu hóa thạch khan hiếm, ngay cà khl nó có thề phá hủy hệ sinh thái. MÔI trường và tàl nguyên hạn hẹp bị tàn phá, mọl nén kinh tế đang mấp mé trên bờ vực khùng hoàng, khiến cho nhiều quốc gla và nhất là cộng đóng châu Âu phải cân nhác và rục rịch tiến hành Cuộc cách mạng công nghiệp lẩn III - một hành trình nỗ lực càl cách năng lượng xanh.

Trong cuốn sách này, Jeremy Rlfkln sẽ cho chúng ta tìm hiểu rõ hơn về thực trạng nguồn nhiên liệu hóa thạch cùng như những hậu quà thảm khốc do việc khai thác nguồn nhiên liệu này gầy ra. Đồng thời, ebara water pump catalogue ông cùng mờ ra những khái niệm vé Cuộc cách mạng công nghiệp lấn III gồm 5 trụ cột: (1) sự chuyển dịch sang năng lượng tál tạo; (2) chuyển hóa các công trình xây dựng ờ tất cà các lục địa thành nhũng nhà máy điện mini đế thu gom năng lượng tái tạo tại chỏ; (3) áp dụng công nghệ hydro và các công nghệ lưu trữ khác trong mọl công trình và xuyên suốt cơ sờ hạ táng để lùu trữ năng lượng gián đoạn; (4) sử dụng công nghệ Internet dể chuyển dổl lưới điện của tất cà các lục dịa thành một liên mạng lưới chia sẻ năng lượng hoạt động giống như Internet (khl hàng triệu tòa nhà tạo ra nhũng lượng nhò năng lượng tại chỗ, chúng có thể bán phẩn thặng dư trờ lạl lưới điện và chia sẻ điện VỚI các láng giếng cùng châu lục), và (5) chuyển các phương tiện vận tảl sang các phương tiện chạy điện và pln nhiên liệu có thể mua và bán diện thông qua một lưới điện thông minh ờ cấp châu lục. 5 trụ cột này sẽ tạo ra hàng ngàn công việc kinh doanh và việc làm mớl cùng như sự tál lập lạỉ nền tàng VỚI các mól quan hệ giũa con người. MỖI người, I11Ỗ1 gia dinh sẽ trờ thành một nhà máy mlnl dế tự tạo ra nguồn năng lượng xanh từ mặt trời, gió, nước - những nguồn năng lượng thiên nhiên dược phân bố đồng dểu và vô cùng dól dào. Thêm vào dó, nhang nguốn năng lượng được tál tạo và nhang kỹ thuật công nghệ mớl sẽ giúp khờl tạo một nén kinh tế xanh, thân thiện VỚI môi ebara pumps catalogue pdf trường.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
108,711
Bài viết
129,523
Thành viên
172,127
Thành viên mới nhất
aiopklmnew

Quảng cáo