• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

CV 660/TCTCS về thuế giá trị gia tăng cơ quan hải quan truy thu

#1
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
Số: 660/TCT-CS V/v thuế GTGT cơ quan hải quan truy thu.
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Cục Thuế TP.Hà Nội.

Trả lời CV số 19875/CT-HTr ngày 04/08/2011 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc khoản thuế Gía trị gia tăng cơ quan hải quan truy thu bổ sung đối với HH nhận ủy thác nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 34 Luật Quản lý thuế quy định: “Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

2. Đối với HH xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế HH hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế HH, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;
b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.”
Tại điểm 2.2 mục IV phần B TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng quy định: “Cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu là đối tượng nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu HH ủy thác cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận ủy thác lập chứng từ như sau:
Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, nếu đã nộp thuế Giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hóa đơn Giá trị gia tăng để cơ sở đi ủy thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế Gía trị gia tăng đầu vào đối với HH ủy thác nhập khẩu…
Hóa đơn Giá trị gia tăng xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi:
(a) Giá bán chưa có thuế Giá trị gia tăng bao gồm: giá trị HH thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).
(b)TS thuế Giá trị gia tăngi và tiền thuế Giá trị gia tăng ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu.
(c) Tổng cộng tiền thanh toán (= a + b)
Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác lập hóa đơn Giá trị gia tăng riêng để thanh toán tiền hoa hồng ủy thác nhập khẩu.”
Tại điểm 1.22, mục II, phần A TT số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của BTC hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng quy định: “Hàng chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; NVL nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu đã ký với nước ngoài.
HH thuộc diện không chịu thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp này do cơ quan Hải quan giải quyết. Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo đúng nội dung quy định thủ tục hồ sơ miễn thuế, xét miễn thuế, tạm miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu hiện hành.”
Tại mục II phần A TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “HH thuộc diện không chịu thuế Giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT|Giá trị gia tăng} khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Thời điểm tính thuế Giá trị gia tăng từ thời điểm chuyển mục đích sử dụng. Tổ chức, cá nhân bán HH ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.”
TH Công ty TNHH SOVINA có nhận nhập khẩu ủy thác cho Công ty TNHH Konishi Việt Nam nguyên liệu sản xuất và gia công vòng bi để xuất khẩu. Theo quy định tại điểm 1.22, mục II, phần A TT số 32/2007/TT-BTC nêu trên và tại mục II phần A TT số 129/2008/TT-BTC nêu trên quá thời hạn mà doanh nghiệp không xuất khẩu thì phải kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng bổ sung. Tuy nhiên một số NVL còn lại đã quá thời hạn xuất khẩu nhưng không kê khai nộp thuế bổ sung nên cơ quan hải quan phải truy thu, xử phạt do đó, không có cơ sở để kê khai điều chỉnh, bổ sung theo Luật Quản lý thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình thực tế để xử lý theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn
Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội?
Học kế toán máy ở Hà Nội?
Học kế toán tổng hợp ở đâu tốt?
Học kế toán thuế ở đâu hiệu quả?
Thực hành kế toán tổng hợp trên sổ?
Thưc hành kế toán máy trên phần mềm Misa?
Trung tâm đào tạo kế toán?
Đào tạo kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội?
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói?
Thực tập kế toán tại Hà Nội ?
 
#2
Thuê xe máy ở Đà Nẵng giá rẻ 0905860960

Thân Thiện Nhân là Công ty cho thuê xe máy ở Đà Nẵng giá rẻ, địa chỉ số 69 Phan Thúc Duyện (100 Nguyễn Văn Thoại rẽ vào, gần biển T20). Điện thoại: 84.511.3956996, 0905860960.


Là tin cậy của khách du lịch, công tác, học tập tại Đà Nẵng. Với đầy đủ chủng loại xe ga, xe số. Xe mới đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn thẩm mỹ cho việc sử dụng nhất là đối với khách du lịch, giá cả hợp lý cho từng loại xe. Có ưu đãi giảm giá cho khách quen hoặc thuê nhiều ngày, nhiều xe. Giá thuê xe từ 80K- 120K/ ngày (24h) giảm giá cho khách hàng thuê dài ngày hoặc thuê lại lần thứ 2.

- Giao xe tận nơi trong thành phố Đà Nẵng miễm phí.

- 02 mũ BH kèm theo miễn phí.

- Bảo hành máy móc.

- Thủ tục đơn giản.

Xin vui long truy cập Website : Thuê xe máy ở Đà Nẵng


Đến với Công ty TNHH MTV Thân Thiện Nhân quý khách sẽ luôn được hài lòng.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
123,270
Bài viết
144,965
Thành viên
175,226
Thành viên mới nhất
cauthangkinh

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress