• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

CV 1698/TCTCS trả lời chính sách thuế

#1
Công văn 1698/TCT-CS trả lời chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------
Số: 1698/TCT-CS
V/v trả lời CS thuế
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang; Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379

Tổng cục Thuế nhận được CV số 3051 CT/KK ngày 21/12/2011 của CT tỉnh Bắc Giang và hồ sơ có liên quan bổ sung ngày 29/2/2012 của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379 đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trong việc bù trừ giữa lãi của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất với lỗ HĐXD CS hạ tầng đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 25/7/2011 Tổng cục Thuế đã có CV số 2535/TCT-CS trong đó hướng dẫn việc thực hiện CS thuế TNDN trong việc bù trừ giữa lãi của hoạt động chuyển nhượng QSH đất với lỗ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379 với nội dung cụ thể như sau:

“- Đối với kỳ tính thuế năm 2007 và năm 2008:

+ Tại Điểm 2, Mục IV, Phần C, TT số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BTC quy định TS thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là 28%, sau khi tính thuế thu nhập theo mức TS 28%, phần thu nhập còn lại phải tính thuế thu nhập bổ sung theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định.

+ Tại Điểm 3, Mục IV, Phần C, TT số 134/2007/TT-BTC nêu trên quy định:
“Không áp dụng mức TS ưu đãi; thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại phần E TT này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Trường hợp hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất bị lỗ thì khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất của các năm sau (nếu có) theo quy định”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì tổ chức KD phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Trường hợp hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất bị lỗ thì tổ chức KD được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất của các năm sau theo quy định và không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác. Như vậy, trường hợp của Công ty TNHH {đầu tư|ĐT và thương mại 379 vừa có hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và vừa có HĐXD cơ sở hạ tầng thì phải xác định riêng để kê khai nộp thuế nộp thuế đối với từng hoạt động theo quy định, không bù trừ giữa lãi của hoạt động chuyền quyền sử dụng đất với lỗ HĐXD cơ sở hạ tầng.

- Đối với kỳ tính thuế từ năm 2009 trở đi:

+ Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “1. TN chịu thuế bao gồm thu nhập từ HĐSX, kinh doanh hàng hóa, DV| và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và có thu nhập quy định tại khoản 2 Điều này thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ HĐSX, KD của cơ sở”.

+ Tại Điều 13, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên quy định: “TN từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thu nhập từ cho thuê lại đất của DNKD bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất”.
Căn cứ theo các quy định trên, từ 01/01/2009 DNKD bất động sản phát sinh thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất), chuyển nhượng hạ tầng trên đất được xác định là HĐKD bất động sản và được bù trừ lãi lỗ giữa hai hoạt động này.

Theo giải trình tại CV số 216/CV-379 ngày 08/12/2010 và CV giải trình bổ sung số 24/CV-379 ngày 24/3/2011 thì trường hợp của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379 trúng thầu gói EPC dự án đầu tư xây dựng CSHT và KD đất chia lô khu dân cư mới số 3 TP Bắc Giang theo QĐ số 2155/QĐ-CT ngày 28/12/2004 của CT UBND tỉnh Bắc Giang và dự án được thực hiện theo cơ chế quy định tại QĐ số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng BTC. Tuy nhiên QĐ số 22/2003/QĐ-BTC đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của CP có hiệu lực thi hành (ngày 16/11/2004) đề nghị CT tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xem xét về dự án. Trường hợp việc thực hiện phù hợp với pháp luật về đất đai thì Cục thuế hướng dẫn Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định trên”.

Trên cơ sở đề nghị của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang tại CV số 916/SKH-TĐ&GS ngày 02/11/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có CV số 2660/UBND-XD ngày 9/11/2011 xác nhận dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới số 3 thực hiện theo QĐ số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của BTC. Do đó, đề nghị CT tỉnh Bắc Giang căn cứ xác nhận tại CV số 2660/UBND-XD ngày 9/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và hướng dẫn tại CV số 2535/TCT-CS ngày 25/7/2011 của Tổng cục Thuế để xử lý cụ thể đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379.

Tổng cục Thuế trả lời để CT tỉnh Bắc Giang biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Công ty TNHH ĐT và TM 379;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Văn Cường

Học thực hành kế toán
Học kế toán máy
Học kế toán tổng hợp
Thực hành kế toán tổng hợp
Khóa học thực hành kế toán thuế
Thực tập kế toán
Đào tạo kế toán thực hành
Đào tạo kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội
Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội
 
#2
bên em đang có chương trình khuyến mại thiết kế website và dịch vụ SEO,bác nào có nhu cầu qua ủng hộ em ha
Website : Sieuthiso247.com - Hotline : 0973258491
THanks các bác nhiều
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
117,839
Bài viết
139,316
Thành viên
174,144
Thành viên mới nhất
vsogrfsq

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress