• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

CV 1696/TCTCS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ ph?

#1
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1696/TCT-CS V/v

Ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 801/CT-THNVDT ngày 23/12/2011 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Về quy định của chính sách liên quan đến miễn tiền thuê đất với doanh nghiệp cổ phần hóa, ngày 31/3/2008 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1275/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về vấn đề này,
theo đó:
- Tại khoản 1, Điều 26 ND số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của CP về việc chuyển DNNN thành công ty cổ phần, quy định:
“1. Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với DN thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.”
- Tại điểm 1 Mục IV Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo ND số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của CP quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 3/1998/QH10 quy định:
“Đối với DNNN sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại ND số 64/2002/NĐ-CP và DNNN giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại ND số 103/199/NĐ-CP, mà DN mới thành lập vẫn sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà DNNN đã thuê của nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 ND số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp mới thành lập có thuê thêm đất của nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì DN chỉ được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại thông tư này cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh.”
Tại khoản 1 Điều 13 ND số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

“1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.”
- Tại điểm 2, mục VI, phần I Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ND số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“2- Dự án đang hoạt động và thực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm, trước ngày ND số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành không thuộc diện được miễn, giảm; nay tiếp tục trả tiền thuê đất theo quy định tại ND số 142/2005/NĐ-CP, nếu thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được thực hiện miễn, giảm cho thời gian còn lại”.

Đề nghị Cục thuế căn cứ hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để xử lý theo đúng quy định.

Nơi nhận: - Như trên; - Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, CS.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

Học kế toán Học thực hành kế toán ở đâu tốt nhất tphcm?
Học kế toán ở đâu tốt?
Học kế toán máy ở đâu tốt nhất?
Học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất Hà Nội?
Học kế toán thuế tại Hà Nội?
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp?
Thực hành kế toán excel
Thực tập kế toán tổng hợp tại Hà Nội?
 
#2
Hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển kinh doanh
Kính gửi:Quý Doanh nghiệp – đối tác!

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn để hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển thị trường kinh doanh, nâng cao thương hiệu, quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng. Chúng tôi thực hiện chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

1. Hỗ trợ đăng tin, quảng cáo sản phẩm thương hiệu cho Doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí trên hàng ngàn website, diễn đàn, báo điện tử nỗi tiếng tại Việt Nam.

2. Hỗ trợ Doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng đối tác, xây dựng hệ thống phân phối.

3. Hỗ trợ và tư vấn thiết kế các chương trình quảng cáo, marketing, PR sản phẩm, thương hiệu.

Với mục tiêu hỗ trợ Doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn chúng tôi tin rằng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé cho Doanh nghiệp Việt Nam.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ban giám đốc Viện đào tạo Doanh nhân Việt
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Điện thoại:054. 625. 3333Hotline:097. 464. 1111

Email:doanhnhanhue@gmail.com– website:www.svv.vn– Yahoo/ Skype: doanhnhanhue

_________________________
Composed/Posted withWYSIWYG BBCode Editor
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
116,098
Bài viết
137,394
Thành viên
173,762
Thành viên mới nhất
dsbowepse

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress