• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Công văn 4604/TCTKK về khấu trừ thuế GTGT

#1
CV 4604/TCT-KK về khấu trừ thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Số: 4604/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Thu Nguyệt
(Địa chỉ: Tổ 10, ấp Kiến Điền, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Trả lời CV số 3006/12-CVTN ngày 12/7/2012 của Công ty TNHH Thu Nguyệt mã số thuế 3700676543 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2 (c.8, c.9), Mục III Phần B TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b Khoản 7 Điều 14 TT số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5 Khoản 1 Phần B TT số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và điểm 5, Điều 9 Chương II TT số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành NĐ số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu Nguyệt kê khai bổ sung các chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu phát sinh từ tháng 8/2009 đến tháng 4/2010 vào hồ sơ khai thuếGTGT tháng 5/2011 và có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương;

Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra trước hoàn thuế tại trụ sở của Công ty đã loại trừ không giải quyết khấu trừ/hoàn thuế các chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên, Công ty được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá TSCĐ theo chế độ thì không thực hiện xử lý lại.

TCT thông báo để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu Nguyệt được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn


Ðào tạo kế toán tổng hợp tại Hà Nội
Lớp đào tạo kế toán tổng hợp ở Hà Nội
Nên học kế toán thuế ở đâu?
Ðào tạo kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất?
Thực tập kế toán ở Hà Nội
Ðào tạo kế toán tổng hợp thực hành
Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp thực hành ở Hà Nội
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
117,839
Bài viết
139,316
Thành viên
174,144
Thành viên mới nhất
vsogrfsq

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress