• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Chia sẻ những bước để tổ chức sự kiện thành công

#1
[font=sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'][font=arial, helvetica, sans-serif][size=small]Tổ chức sự kiện là một lĩnh vực mới hình thành nhưng mà lại đang rất được phát tiển. Để trở nên các nhà doanh nghiệp sự kiện nhiều năm kinh nghiệm cần phải trau dồi, nâng cao kiến thức và kĩ năng tổ chức.[/font][/font][/size]

[font=sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'][font=arial, helvetica, sans-serif][size=small]Xác định mục đích của sự kiện: Chủ đề này sẽ bị ràng buộc và chi phối bởi nhiều yếu tố: công ty đòi hỏi tổ chức sự kiện là ai, sự kiện gì, vào thời gian nào, số lượng người tham gia. Và một số vấn đề vĩ mô như, khu vực doanh nghiệp, văn hoá riêng của quý khách, nguồn lực; và vấn đề vi mô như địa điểm đơn vị, phương pháp phục vụ…
Lập kế hoạch công ty sự kiện: là cách biểu thị sự kiện trên giấy tờ. Nội dung này sẽ được gởi tới quý khách hàng với bảng báo giá và chờ phản hồi từ phía người mua. bình thường, đối với một event, đây là thời đoạn quan yếu nhất, tạo được sự khác biệt giữa các tổ chức event với nhau. nhưng mà 1 ý nghĩ đó hay, bạn dạng dự định hấp dẫn cũng chưa đảm bảo thành công của event vì còn phụ thuộc nhiều vào khâu đơn vị và tài năng hiện thực hóa ý nghĩ đó của các công ty tổ chức sự kiện.
Chuẩn bị: Bước này, sau khi hiệp đồng sự kiện đã được ký kết, các bên sẽ bắt đầu khâu sẵn sàng để đáp ứng sự kiện, đây là một bước quan yếu, quyết định thành công cho sự kiện. sẵn sàng về mọi mặt vật chất, pháp lý, khách mời các phương án dự phòng…
tổ chức sự kiện và quản lý sự kiện: Đây là bước thể hiện tính nhiều năm kinh nghiệm của các tổ chức công ty sự kiện. Bước này cần thực hành mau chóng, xác thực các nội dung đã được vạch ra và lên ý nghĩ đó. Phải theo sát và phục vụ kỹ lưỡng, chuyên nghiệp những yêu cầu của quan khách tham dự sự kiện. Sự chuyên nghiệp còn bộc lộ rõ trong việc không để xảy ra những sơ sót đáng tiếc, cũng như tài năng xử lý sự cố bất thần xảy ra. 1 tổ chức doanh nghiệp sự kiện tốt thường có thời kì hoạt động ít nhất là một năm.
ngừng sự kiện: một doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm sẽ dứt sự kiện 1 cách gọn gàng, mau chóng. Những đòi hỏi cơ bản trong bước này đó là giữ vẹn nguyên vị trí công ty sự kiện, những cơ sở vật chất của người dùng phải được bảo đảm. Bên cạnh đó môi trường sau sự kiện phải được tinh khiết, ko bừa bộn và nhiều rác. tận tâm, kỹ càng đến tận phút chung cuộc thế hệ là 1 nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
Tổng kết và rút ra kinh nghiệm: Sau khi event hoàn thành, mỗi phòng ban sẽ viết báo cáo ghi nhận lại những thiếu sót về quá trình sẵn sàng, cũng những vấn đề nên tránh và nên phát triển trong những sự kiện tương tự. thực hiện tốt bước này, các nhà công ty sự kiện sẽ sớm trở lên nhiều năm kinh nghiệm và phát triển bền vững. một công ty to chuc su kien muốn thành công phải hiểu và áp dụng tốt các bước trên khi thực thi công việc của mình.
[/font][/font][/size]
 
#2
nguyenclbm đã viết:
[font=sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'][font=arial, helvetica, sans-serif][size=small]Tổ chức sự kiện là một lĩnh vực mới hình thành nhưng mà lại đang rất được phát tiển. Để trở nên các nhà doanh nghiệp sự kiện nhiều năm kinh nghiệm cần phải trau dồi, nâng cao kiến thức và kĩ năng tổ chức.[/font][/font][/size]

[font=sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'][font=arial, helvetica, sans-serif][size=small]Xác định mục đích của sự kiện: Chủ đề này sẽ bị ràng buộc và chi phối bởi nhiều yếu tố: công ty đòi hỏi tổ chức sự kiện là ai, sự kiện gì, vào thời gian nào, số lượng người tham gia. Và một số vấn đề vĩ mô như, khu vực doanh nghiệp, văn hoá riêng của quý khách, nguồn lực; và vấn đề vi mô như địa điểm đơn vị, phương pháp phục vụ…
Lập kế hoạch công ty sự kiện: là cách biểu thị sự kiện trên giấy tờ. Nội dung này sẽ được gởi tới quý khách hàng với bảng báo giá và chờ phản hồi từ phía người mua. bình thường, đối với một event, đây là thời đoạn quan yếu nhất, tạo được sự khác biệt giữa các tổ chức event với nhau. nhưng mà 1 ý nghĩ đó hay, bạn dạng dự định hấp dẫn cũng chưa đảm bảo thành công của event vì còn phụ thuộc nhiều vào khâu đơn vị và tài năng hiện thực hóa ý nghĩ đó của các công ty tổ chức sự kiện.
Chuẩn bị: Bước này, sau khi hiệp đồng sự kiện đã được ký kết, các bên sẽ bắt đầu khâu sẵn sàng để đáp ứng sự kiện, đây là một bước quan yếu, quyết định thành công cho sự kiện. sẵn sàng về mọi mặt vật chất, pháp lý, khách mời các phương án dự phòng…
tổ chức sự kiện và quản lý sự kiện: Đây là bước thể hiện tính nhiều năm kinh nghiệm của các tổ chức công ty sự kiện. Bước này cần thực hành mau chóng, xác thực các nội dung đã được vạch ra và lên ý nghĩ đó. Phải theo sát và phục vụ kỹ lưỡng, chuyên nghiệp những yêu cầu của quan khách tham dự sự kiện. Sự chuyên nghiệp còn bộc lộ rõ trong việc không để xảy ra những sơ sót đáng tiếc, cũng như tài năng xử lý sự cố bất thần xảy ra. 1 tổ chức doanh nghiệp sự kiện tốt thường có thời kì hoạt động ít nhất là một năm.
ngừng sự kiện: một doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm sẽ dứt sự kiện 1 cách gọn gàng, mau chóng. Những đòi hỏi cơ bản trong bước này đó là giữ vẹn nguyên vị trí công ty sự kiện, những cơ sở vật chất của người dùng phải được bảo đảm. Bên cạnh đó môi trường sau sự kiện phải được tinh khiết, ko bừa bộn và nhiều rác. tận tâm, kỹ càng đến tận phút chung cuộc thế hệ là 1 nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
Tổng kết và rút ra kinh nghiệm: Sau khi event hoàn thành, mỗi phòng ban sẽ viết báo cáo ghi nhận lại những thiếu sót về quá trình sẵn sàng, cũng những vấn đề nên tránh và nên phát triển trong những sự kiện tương tự. thực hiện tốt bước này, các nhà công ty sự kiện sẽ sớm trở lên nhiều năm kinh nghiệm và phát triển bền vững. một công ty to chuc su kien muốn thành công phải hiểu và áp dụng tốt các bước trên khi thực thi công việc của mình.
Mình đang muốn tổ chức sự kiện tại Hà Nội , bạn nào giúp mình được không ?
[/font][/font][/size]
 
#3
nguyenclbm đã viết:
[font=sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'][font=arial, helvetica, sans-serif][size=small]Tổ chức sự kiện là một lĩnh vực mới hình thành nhưng mà lại đang rất được phát tiển. Để trở nên các nhà doanh nghiệp sự kiện nhiều năm kinh nghiệm cần phải trau dồi, nâng cao kiến thức và kĩ năng tổ chức.[/font][/font][/size]

[font=sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'][font=arial, helvetica, sans-serif][size=small]Xác định mục đích của sự kiện: Chủ đề này sẽ bị ràng buộc và chi phối bởi nhiều yếu tố: công ty đòi hỏi tổ chức sự kiện là ai, sự kiện gì, vào thời gian nào, số lượng người tham gia. Và một số vấn đề vĩ mô như, khu vực doanh nghiệp, văn hoá riêng của quý khách, nguồn lực; và vấn đề vi mô như địa điểm đơn vị, phương pháp phục vụ…
Lập kế hoạch công ty sự kiện: là cách biểu thị sự kiện trên giấy tờ. Nội dung này sẽ được gởi tới quý khách hàng với bảng báo giá và chờ phản hồi từ phía người mua. bình thường, đối với một event, đây là thời đoạn quan yếu nhất, tạo được sự khác biệt giữa các tổ chức event với nhau. nhưng mà 1 ý nghĩ đó hay, bạn dạng dự định hấp dẫn cũng chưa đảm bảo thành công của event vì còn phụ thuộc nhiều vào khâu đơn vị và tài năng hiện thực hóa ý nghĩ đó của các công ty tổ chức sự kiện.
Chuẩn bị: Bước này, sau khi hiệp đồng sự kiện đã được ký kết, các bên sẽ bắt đầu khâu sẵn sàng để đáp ứng sự kiện, đây là một bước quan yếu, quyết định thành công cho sự kiện. sẵn sàng về mọi mặt vật chất, pháp lý, khách mời các phương án dự phòng…
tổ chức sự kiện và quản lý sự kiện: Đây là bước thể hiện tính nhiều năm kinh nghiệm của các tổ chức công ty sự kiện. Bước này cần thực hành mau chóng, xác thực các nội dung đã được vạch ra và lên ý nghĩ đó. Phải theo sát và phục vụ kỹ lưỡng, chuyên nghiệp những yêu cầu của quan khách tham dự sự kiện. Sự chuyên nghiệp còn bộc lộ rõ trong việc không để xảy ra những sơ sót đáng tiếc, cũng như tài năng xử lý sự cố bất thần xảy ra. 1 tổ chức doanh nghiệp sự kiện tốt thường có thời kì hoạt động ít nhất là một năm.
ngừng sự kiện: một doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm sẽ dứt sự kiện 1 cách gọn gàng, mau chóng. Những đòi hỏi cơ bản trong bước này đó là giữ vẹn nguyên vị trí công ty sự kiện, những cơ sở vật chất của người dùng phải được bảo đảm. Bên cạnh đó môi trường sau sự kiện phải được tinh khiết, ko bừa bộn và nhiều rác. tận tâm, kỹ càng đến tận phút chung cuộc thế hệ là 1 nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
Tổng kết và rút ra kinh nghiệm: Sau khi event hoàn thành, mỗi phòng ban sẽ viết báo cáo ghi nhận lại những thiếu sót về quá trình sẵn sàng, cũng những vấn đề nên tránh và nên phát triển trong những sự kiện tương tự. thực hiện tốt bước này, các nhà công ty sự kiện sẽ sớm trở lên nhiều năm kinh nghiệm và phát triển bền vững. một công ty to chuc su kien muốn thành công phải hiểu và áp dụng tốt các bước trên khi thực thi công việc của mình.
Dịch vụ tổ chức sự kiện bây giờ ở đâu tốt nhất thế các bạn ?
[/font][/font][/size]
 
#4
nguyenclbm đã viết:
[font=sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'][font=arial, helvetica, sans-serif][size=small]Tổ chức sự kiện là một lĩnh vực mới hình thành nhưng mà lại đang rất được phát tiển. Để trở nên các nhà doanh nghiệp sự kiện nhiều năm kinh nghiệm cần phải trau dồi, nâng cao kiến thức và kĩ năng tổ chức.[/font][/font][/size]

[font=sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'][font=arial, helvetica, sans-serif][size=small]Xác định mục đích của sự kiện: Chủ đề này sẽ bị ràng buộc và chi phối bởi nhiều yếu tố: công ty đòi hỏi tổ chức sự kiện là ai, sự kiện gì, vào thời gian nào, số lượng người tham gia. Và một số vấn đề vĩ mô như, khu vực doanh nghiệp, văn hoá riêng của quý khách, nguồn lực; và vấn đề vi mô như địa điểm đơn vị, phương pháp phục vụ…
Lập kế hoạch công ty sự kiện: là cách biểu thị sự kiện trên giấy tờ. Nội dung này sẽ được gởi tới quý khách hàng với bảng báo giá và chờ phản hồi từ phía người mua. bình thường, đối với một event, đây là thời đoạn quan yếu nhất, tạo được sự khác biệt giữa các tổ chức event với nhau. nhưng mà 1 ý nghĩ đó hay, bạn dạng dự định hấp dẫn cũng chưa đảm bảo thành công của event vì còn phụ thuộc nhiều vào khâu đơn vị và tài năng hiện thực hóa ý nghĩ đó của các công ty tổ chức sự kiện.
Chuẩn bị: Bước này, sau khi hiệp đồng sự kiện đã được ký kết, các bên sẽ bắt đầu khâu sẵn sàng để đáp ứng sự kiện, đây là một bước quan yếu, quyết định thành công cho sự kiện. sẵn sàng về mọi mặt vật chất, pháp lý, khách mời các phương án dự phòng…
tổ chức sự kiện và quản lý sự kiện: Đây là bước thể hiện tính nhiều năm kinh nghiệm của các tổ chức công ty sự kiện. Bước này cần thực hành mau chóng, xác thực các nội dung đã được vạch ra và lên ý nghĩ đó. Phải theo sát và phục vụ kỹ lưỡng, chuyên nghiệp những yêu cầu của quan khách tham dự sự kiện. Sự chuyên nghiệp còn bộc lộ rõ trong việc không để xảy ra những sơ sót đáng tiếc, cũng như tài năng xử lý sự cố bất thần xảy ra. 1 tổ chức doanh nghiệp sự kiện tốt thường có thời kì hoạt động ít nhất là một năm.
ngừng sự kiện: một doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm sẽ dứt sự kiện 1 cách gọn gàng, mau chóng. Những đòi hỏi cơ bản trong bước này đó là giữ vẹn nguyên vị trí công ty sự kiện, những cơ sở vật chất của người dùng phải được bảo đảm. Bên cạnh đó môi trường sau sự kiện phải được tinh khiết, ko bừa bộn và nhiều rác. tận tâm, kỹ càng đến tận phút chung cuộc thế hệ là 1 nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
Tổng kết và rút ra kinh nghiệm: Sau khi event hoàn thành, mỗi phòng ban sẽ viết báo cáo ghi nhận lại những thiếu sót về quá trình sẵn sàng, cũng những vấn đề nên tránh và nên phát triển trong những sự kiện tương tự. thực hiện tốt bước này, các nhà công ty sự kiện sẽ sớm trở lên nhiều năm kinh nghiệm và phát triển bền vững. một công ty to chuc su kien muốn thành công phải hiểu và áp dụng tốt các bước trên khi thực thi công việc của mình.
[/font][/font][/size]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]một bài viết rất có ích đối với newbie khi mới tiếp cận nghề này. cảm ơn bạn[/font]
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
117,781
Bài viết
139,252
Thành viên
174,120
Thành viên mới nhất
masukanata

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress