• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Chào các bạn! Có ai có quy chế xây dựng và hoạt động Phòng Marketing

#4
Mình nghĩ cái bạn cần là "chức năng - nhiệm vụ" của phòng marketing mới đúng (mình ví dụ cái này bên dưới). Còn quy chế của phòng ban (khen thưởng - kỷ luật - tăng lương...) thì dựa vào quy chế chung của công ty mà làm thôi.

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG MARKETING

I. MỤC ĐÍCH:
- Đảm bảo cho các cá nhân trong phòng marketing thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc.
- Đảm bảo cho các phòng trực thuộc bộ phận marketing thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo.
- Đảm bảo phát triển đội ngũ CNV theo yêu cầu, chiến lược phát triển của công ty.

II. PHẠM VI:
Áp dụng cho bộ phận marketing.

III. NỘI DUNG:

1. Sơ đồ tổ chức:

BAN GIÁM ĐỐC
|
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
|
NHÂN VIÊN MARKETING – NHÂN VIÊN PR

2. Chức năng:
2.1 Tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu.
2.2 Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường.
2.3 Thực hiện các chương trình marketing do Ban Giám đốc duyệt.
2.4 Tham mưu cho Giám đốc công ty về các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng.
2.5 Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thuộc bộ phận mình, quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc bộ phận.

3. Nhiệm vụ:
3.1 Thực hiện chức năng 2.1:

- Tổ chức quản lý và chăm sóc khách hàng.
- Chương trình hậu mãi, bảo hành sản phẩm.
- Tham gia tài trợ các họat động xã hội.
- Đăng ký các chương trình quan đến chất lượng sản phẩm (Hàng Việt Nam chất lượng cao, Iso…)

3.2: Thực hiện chức năng 2.2:
- Tổ chức hệ thống thu thập thông tin về sản phẩm, giá, đối thủ cạnh tranh.
- Đánh giá thông tin ra quyết định thay đổi chỉnh sửa sản phẩm.
- Định hướng về thiết kế sản phẩm, nhãn hiệu mới.
- Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường.

3.3: Thực hiện chức năng 2.3:
- Lập kế hoạch marketing theo yêu cầu của Giám đốc.
- Tổ chức thực hiện chương trình marketing.
- Theo dõi, điều chỉnh, báo cáo tình hình thực hiện.

3.4 Thực hiệc chức năng 2.4:
- Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển thương hiệu.
- Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển kênh phân phối.
- Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng nhãn hiệu mới.
- Hỗ trợ cho các bộ phận khác thực hiện theo các chương trình marketing.

3.5 Thực hiện chức năng 2.5:
- Lập kế họach giao việc cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý của bộ phận mình.
- Lập kế họach kiểm tra giám sát nhân viên.
- Lập kế họach khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.
- Thực hiện công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác thuộc phạm vi bộ phận mình.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
118,177
Bài viết
139,587
Thành viên
173,976
Thành viên mới nhất
muskantbmepa

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress