• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

[Cập nhật] Danh sách các Nick vừa bị khóa

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
#21
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]thuocgiamcan[/TD]
[TD]Spam không đúng box[/TD]
[TD]23-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AgryBirAsTS[/TD]
[TD]Spam không đúng box[/TD]
[TD]23-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#22
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]sales1vn33[/TD]
[TD]Quảng cáo dịch vụ cấm (sex)[/TD]
[TD]24-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]zhongai110[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]24-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#23
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]degaulle[/TD]
[TD]Đăng thông tin sai lệch - bôi nhọ thương hiệu khác[/TD]
[TD]25-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#24
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AgryBERY[/TD]
[TD]Spam không đúng box[/TD]
[TD]27-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#27
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]chothuevpsgiare[/TD]
[TD]Spam-Chèn link quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]15-11-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#31
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]cacuoc12g[/TD]
[TD]Spam không đúng box[/TD]
[TD]25-11-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Quangdochoi36[/TD]
[TD]Quảng cáo sản phẩm không phù hợp[/TD]
[TD]25-11-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Btunglinh120929[/TD]
[TD]Quảng cáo sản phẩm không phù hợp[/TD]
[TD]25-11-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#34
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]cacuoc14d[/TD]
[TD]Spam - đặt link quảng cáo trong box quản trị.[/TD]
[TD]28-11-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ThujanMobj[/TD]
[TD]Đăng tải nội dung không phù hợp.[/TD]
[TD]28-11-2012[/TD]
[TD]06 tháng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#35
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]phuoczenta2[/TD]
[TD]Spam - Đặt link quảng cáo trong box của thành viên khác.[/TD]
[TD]04-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]quangcaogiare68[/TD]
[TD]Spam - Đặt link quảng cáo trong box của thành viên khác.[/TD]
[TD]04-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]seobongshop1[/TD]
[TD]Spam - Đặt link quảng cáo trong box của thành viên khác.[/TD]
[TD]04-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]hoamai772[/TD]
[TD]Spam - Đặt link quảng cáo trong box của thành viên khác.[/TD]
[TD]04-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#36
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]cacuoc18m[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]06-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]tjteoo356[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]06-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dinhxinh894[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]06-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]qkhanh1980[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]06-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#37
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]hkjkld16k[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]07-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]namld094nh[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]07-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]hitxadon8[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]07-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#38
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]chungcukiem2[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]09-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]tvipvnn0445[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]09-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#39
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]chuoitaotau[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]15-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]utmai239[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]15-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#40
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]‎nanglen123[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]17-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mobifone689[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]17-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]vipmudm[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]17-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]vscntkK[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]17-12-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
118,226
Bài viết
139,638
Thành viên
173,972
Thành viên mới nhất
aumechilaxi

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress