• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

[Cập nhật] Danh sách các Nick vừa bị khóa

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

marketingvn

Quản trị viên
#1
[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]linhshop4[/TD]
[TD]Spam - phần mềm đăng tin[/TD]
[TD]18-06-2012[/TD]
[TD]10 Ngày[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Peer.vn[/TD]
[TD]Spam cùng 1 nội dung nhiều lần[/TD]
[TD]18-06-2012[/TD]
[TD]10 Ngày[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]shopruna072432[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]25-06-2012[/TD]
[TD]1 tháng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]rddzzwrle[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]28-06-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Estirenetle[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]28-06-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]infekeehers[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]28-06-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ztuanvipvn6[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]02-07-2012[/TD]
[TD]3 Tháng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]accustaig[/TD]
[TD]Spam sai box[/TD]
[TD]03-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pyncexceesema[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]09-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fernandeial2[/TD]
[TD]Spam quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]10-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tijuanaviv1[/TD]
[TD]Spam quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]10-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]topadsdesign[/TD]
[TD]Spam quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]10-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Proornmog[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]11-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]bemCreeliarax[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]11-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]vantai24h[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]17-07-2012[/TD]
[TD]03 tháng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kerFeessFex[/TD]
[TD]Đăng bài có nội dung vô nghĩa.[/TD]
[TD]17-07-2012[/TD]
[TD]01 tháng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Lưu ý: mọi khiếu nại hoặc phát hiện sai sót, vui lòng gửi email phản hồi đến ban quản trị: info@clbmarketing.com
Xin cảm ơn!
 
#2
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RuMuSorOff[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]19-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dwensadaerunda[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]19-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#3
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Immuthturnand[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]20-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]plalrytaica[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]20-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#4
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MeseIssuero[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]21-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FataZy1989[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]21-07-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]LownKneex[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]22-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#5
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Shougspough[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jfDaPrezke[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fanysweanty[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nam3less[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]25-07-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rodsscoub[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cryngeare[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

vn_marketer

Member
Staff member
#6
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]rawrariedef[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]28-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#7
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HuiHerHun[/TD]
[TD]Spam nội dung sex[/TD]
[TD]30-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]spoomeensuple[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]30-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bokodothe[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]30-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

vn_marketer

Member
Staff member
#8
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]oppogstoure[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]05-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Flalpdeepsy[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]07-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

vn_marketer

Member
Staff member
#9
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jeksmoofeColo[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]13-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chicheofferah[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]13-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Christiniacbj5[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]13-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DitDedsiday[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]13-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#10
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pagoswotabete[/TD]
[TD]Spam - Nội dung không đúng box.[/TD]
[TD]14-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

vn_marketer

Member
Staff member
#11
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Trovorway[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]17-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ocealtemofe[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]17-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kinhdoanhhv_02[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]17-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

vn_marketer

Member
Staff member
#12
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aninoalleno[/TD]
[TD]Đăng nội dung không đúng box.[/TD]
[TD]21-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FoutleBulge[/TD]
[TD]Đăng nội dung không đúng box.[/TD]
[TD]21-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Wrorsedauro[/TD]
[TD]Đăng nội dung không đúng box.[/TD]
[TD]21-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#13
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EresceplE[/TD]
[TD]Spam không đúng box.[/TD]
[TD]23-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]impuchtut[/TD]
[TD]Spam.[/TD]
[TD]23-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]BicGichlile[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]23-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]friends4growth[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]23-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#14
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wuptnurde[/TD]
[TD]Spam.[/TD]
[TD]30-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Selppayosmomy[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]30-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ngodanh[/TD]
[TD]Spam - Đặt link quảng cáo trong box của thành viên khác.[/TD]
[TD]30-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

vn_marketer

Member
Staff member
#15
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]weeksegsaasucr[/TD]
[TD]Spam.[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dnuq18nznf[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]amamyPraxbox[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#16
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]goinhacmp321[/TD]
[TD]Cố tình spam quảng cáo cùng một nội dung nhiều lần[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kdhv56[/TD]
[TD]Trùng lặp nội dung quảng cáo[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]6 tháng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#17
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]asdfghj[/TD]
[TD]Quảng cáo dịch vụ cấm (làm giả bằng đại học)[/TD]
[TD]11-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#18
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AgryBirdsAs[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]12-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#19
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]canthuexetai[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-08-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dinhxuanthu123[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-08-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ongchuxehoi[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-08-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]xedulichhn[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-08-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]xedulichhn1234[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-09-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
#20
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kh04anh[/TD]
[TD]Đăng bài không đúng quy định.[/TD]
[TD]20-09-2012[/TD]
[TD]1 tháng.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
117,474
Bài viết
138,919
Thành viên
173,996
Thành viên mới nhất
dubbefilamil

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress