• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
  Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Recent Content by mrhoang89

 1. M

  Thương hiệu của bạn liệu có sự khác biệt gì ?

  Hiện nay nói đến cạnh tranh là phải nói đến sự khác biệt của các sản phẩm. Hiện nay em đang nghiên cứu đề tài xem xét sự khác biệt đó ở khía cạnh "Trách nhiệm xã hội". Anh/chị giành chút thời gian khảo sát và đánh giá xem các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh có thể tại sự khác biệt dựa...
 2. M

  Khách hàng bạn muốn nhận được những giá trị nào?

  Hiện nay nói đến cạnh tranh là phải nói đến sự khác biệt của các sản phẩm. Hiện nay em đang nghiên cứu đề tài xem xét sự khác biệt đó ở khía cạnh "Trách nhiệm xã hội". Anh/chị giành chút thời gian khảo sát và đánh giá xem các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh có thể tại sự khác biệt dựa...
 3. M

  Bạn sẽ truyền tải cho khách hàng tiềm năng của mình những gì?

  Hiện nay nói đến cạnh tranh là phải nói đến sự khác biệt của các sản phẩm. Hiện nay em đang nghiên cứu đề tài xem xét sự khác biệt đó ở khía cạnh "Trách nhiệm xã hội". Anh/chị giành chút thời gian khảo sát và đánh giá xem các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh có thể tại sự khác biệt dựa...
 4. M

  Marketing thể hiện điều gì về sản phẩm của mình cho khách hàng để tạo sự khác biệt ?

  Marketing thể hiện điều gì về sản phẩm của mình cho khách hàng đ Hiện nay nói đến cạnh tranh là phải nói đến sự khác biệt của các sản phẩm. Hiện nay em đang nghiên cứu đề tài xem xét sự khác biệt đó ở khía cạnh "Trách nhiệm xã hội". Anh/chị giành chút thời gian khảo sát và đánh giá xem các...