Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn chỉnh

Kế hoạch marketing phải rõ ràng súc tích và là tài liệu đã được cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn thực hiện kế hoạch marketing cho doanh nghiệp.

Nó nên tập trung vào mục tiêu marketing và cách làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó. Dù công ty bạn cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, kế hoạch marketing vẫn rất cần thiết và quyết định sự thành công trong kinh doanh của bạn.

 

Tải file