Xác định giá trị thương hiệu trên cơ sở kinh tế học

Giá trị của thương hiệu là hiện giá (NPV) của tất cả các khoản thu nhập kỳ vọng của thương hiệu trong tương lai, chiết khấu tại mức tỷ suất chiết khấu thương hiệu.

Quá trình tính toán NPV bao gồm cả giai đoạn dự báo và giai đoạn sau đó, phản ảnh khả năng của thương hiệu trong việc liên tục tạo ra thu nhập trong tương lai.

 

File Excel đưa ra giả thiết trong việc định giá thương hiệu tại một phân khúc thị trường. Mô hình tính toán này là rất hữu dụng trong nhiều tình huống như:

 – Dự đoán hiệu quả của các chiến dịch marketing và đầu tư
– Xác định và đánh giá ngân sách truyền thông
– Tính toán các khoản lợi nhuận có được từ đầu tư vào thương hiệu
– Đánh giá các cơ hội ở thị trường mới hoặc thị trường đang khai thác
– Theo dõi tiến trình quản lý giá trị của thương hiệu

 

Tải file

Loại file: .xls

Kích thước:135,50 KB